Op deze pagina staan de uitspraken van de klachtencommissie Wvggz. 

Uitspraak klacht 2021/23

Betreft een klacht over het niet toestaan van een aangepast matras en de weigering gebruik te maken van de lift. Klachten worden niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klachten betreft op grond van art. 10:3 Wvggz. 

Uitspraak klacht 2021/15

Betreft toetsing van de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg (dwangbehandeling door middel van ECT). Klacht ongegrond, voorafgaand schorsingsverzoek is toegewezen. 

Uitspraak klacht 2021/10, 11 en 16 

Betreft klachten over weigering tot plaatsen van een afdelingscomputer, het afdwingen van het openen van een rekening en de weigering medewerking bij een spoedprocedure bij de RSJ. Klachten worden niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klachten betreft op grond van art. 10:3 Wvggz. 

Uitspraak klacht 2021/9

Betreft toetsing van de beslissing tot het verlenen van diverse vormen van verplichte zorg (beperking bewegingsvrijheid, communicatiemiddelen en insluiting). De klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond. 

Uitspraak klacht 2021/8, 17 en 22

Betreft de toetsing van de beslissing tot het verlenen van diverse vormen van verplichte zorg (beperking bewegingsvrijheid en insluiting). De klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond. 

Uitspraak klacht 2021/7

Betreft een klacht over niet (tijdig) uitreiken van aquariumplanten die per post waren gekomen. Klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klacht betreft op grond van art. 10:3 Wvggz.